Nauki Umysłu Chrystusa

Biblioteka Nauk Umysłu Chrystusa
Droga Mistrzostwa

Poczekaj chwilkę…

Przedmowa Alana Cohena

Czy wierzysz, że mógłby do ciebie przemówić Bóg? Zadziwia mnie, że wszystkie nasze religie opieramy na przekazach ludzi, z którymi rozmawiał Bóg, ale kiedy jeden ze współczesnych nam ludzi ogłasza, że słowo Ducha zostało wypisane w jego sercu, jesteśmy skłonni przepytywać go z jego kwalifikacji i referencji lub zastanawiamy się, czy nie jest on przypadkiem ofiarą narkotykowych nadużyć lat 60. Jezus powiedział: „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej Ojczyźnie” i jestem przekonany, że prorocy rzadko są uznawani w swoim czasie. Tak jak wielcy artyści i muzycy, większość przekazicieli Bożego Słowa musi czekać aż do własnej śmierci, aby zostać docenionym. Jakże gotowi jesteśmy, by akceptować prawdę, ale tylko z bezpiecznej odległości! Tak jak Święty Augustyn, który błagał Pana: „Daj mi duchowe życie, ale jeszcze nie teraz!”.

Abraham Heschel zatytułował jedną ze swych wielkich książek Bóg szukający człowieka. Wielkie Źródło zawsze wyciąga swą rękę do ludzi, których porusza duch miłości, a nie lęku. I błogosławieni są ci, którzy gotowi są słuchać nauk pokoju i przekazywać swe inspiracje światu z odwagą i pewnością. Oby więcej nas ufało głosowi uzdrowienia i szanowało jego dary w działaniu.

Jayem jest kimś takim. Jest człowiekiem, który otworzył się na przewodnictwo z wyższych poziomów i przelał na papier idee i odczucia ze swoich objawień, aby dzielić się nimi z innymi. Z pewnością podarowane mu słowa przeznaczone są również dla nas wszystkich.

Jestem głęboko wdzięczny za słowa Jeszuy, słowa wielkiej łagodności, mądrości i jasności zawarte w tych lekcjach. Jeszua jest nauczycielem o głębokim współczuciu, sile i bezkompromisowości w odróżnianiu niewolących nas złudzeń od rzeczywistości, która nas uzdrawia. Jeszua radzi: „Nie proś o zbawienie. Proś w zamian, abyś się przebudził z ostatnich śladów przekonania, że kiedykolwiek byłeś oddzielony od Boga”

Nauki Jeszuy uosabiają najważniejszy element prawdziwego duchowego rozwoju: praktyczność. Przewodnictwo Ducha Świętego jest zawsze natychmiastowe, użyteczne i skuteczne. Duchowa rada jest cenna na tyle, na ile można nią żyć, a Jeszua, prowadząc do duchowego przebudzenia, szanuje piękno życia. „Doświadczanie życia z chwili na chwilę jest ścieżką do twego oświecenia”. Oto afirmacja, która może przemienić najbardziej bolesne doświadczenie w dar od Boga. Jeszua radzi również, abyśmy „przyzwalali, przyzwalali, przyzwalali”, gdyż otwiera to drzwi życiowej sile uzdrawiania, aby przesunęła nas poza nasze ograniczone przekonania o tym, co jest dobre, a co jest złe. „Droga jest łatwa i nie wymaga wysiłku. Albowiem to, co przychodzi z wysiłkiem, jest ze świata, a nie ze Mnie”.

Krótko mówiąc, Jeszua jest nauczycielem, który w mistrzowski sposób łagodnie równoważy mądrość intelektu z mądrością serca. Można by wziąć praktycznie dowolny fragment z Listów i medytować nad nim, obierając go jako swą bramę do uzdrowienia. Jeszua demonstruje, że prostota i mistrzostwo nie stoją w sprzeczności; one są jednym.

Książka ta jest darem drogim memu sercu jeszcze z jednego powodu. Jest ona szczerym zapisem osobistego wewnętrznego procesu Jayema, gdy zaczął otrzymywać materiał, zapisywać go i dzielić się nim. Jesteśmy zapraszani, by podążać drogą człowieka, który zmagał się ze swoją rolą kronikarza prawdy z Nieba. „Kto, ja?” – to często powracające pytanie, z którym się borykał. Widzimy jego ewolucję od wczesnych wątpliwości i nieśmiałości do głębokiego przekonania, że wypełnia ważne zadanie, które dalece wykracza poza jego ludzkie ego.

Ten element Listów Jeszuy jest wyjątkowo wzruszający, bowiem w nim Jayem reprezentuje nas wszystkich, gdy na swój własny sposób otwieramy się na bycie przekazicielami i sługami Ducha. Istnieje część naszego umysłu, która się zastanawia, czy Bóg rzeczywiście mógłby wybrać nas do wykonania konkretnej misji. Być może nie będziemy zapisywali natchnionych słów lub nauczali metafizycznych zasad, lecz z pewnością każdy z nas został wybrany, by w konkretny sposób przynosić światu światło. Naszą drogą może być muzyka, taniec, sztuka lub macierzyństwo. Forma nie jest tak ważna, jak fakt, że w każdym z nas jest dar, dany nam po to, abyśmy go przynieśli, a nasza gotowość, by dar ten dostarczyć, jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zakres i moc, z jaką ofiarujemy go światu.

Proponuję, aby do tej ważnej książki podejść raczej z nastawieniem medytacyjnym, niż z nastawieniem logicznej analizy. Mamy tutaj wielką logikę Ducha, lecz logika ta nie ogranicza się do racjonalnego rozumowania. Dużo częściej Duch mówi do naszej wewnętrznej wiedzy. Jest w tym poezja, której nie wolno nam przeoczyć. Słowa powinny być smakowane i przyswajane w ciszy i z otwartym sercem. Wyobraź sobie, że Jeszua mówi bezpośrednio do ciebie, a odnajdziesz przesłanie dla siebie.

Niech Listy Jeszuy będą dla ciebie inspiracją, aby na swój własny sposób stać się naczyniem Ducha. Jeszua prawdopodobnie zgodziłby się ze stwierdzeniem, że mieliśmy już wystarczającą liczbę uczniów, teraz jest czas na większą liczbę mistrzów. Celem tej książki nie jest większe uzależnienie nas od kogoś będącego na zewnątrz nas, lecz zwrócenie się do wewnątrz i tam odkrycie mistrza, którego szukaliśmy.

Błogosławię Jayema za jego wielki i szlachetny dar, i ciebie za przyjęcie wielkich prawd, jakie ten dar zawiera.Wybierz odbiorców z listy rozwijalnej i/lub wprowadź adresy email w poniższym polu.