Nauki Umysłu Chrystusa

Biblioteka Nauk Umysłu Chrystusa
Droga Mistrzostwa

Poczekaj chwilkę…

Epilog

Gdy piszę teraz do ciebie, siedząc przy biurku na werandzie sali świątyni Alam Cinta Ashram w Ubud na Bali, uderza mnie myśl, że tak naprawdę zawsze dzieją się jedynie dwie rzeczy.

Po pierwsze, to niezwykłe, że Sen Oddzielenia może się w ogóle wydarzyć. Ja nazywam to „wielkim kosmicznym dziwactwem”.

Po drugie, i jest to nieskończenie bardziej niezwykłe: zesłana jest pomoc, abyśmy mogli się przebudzić ze Snu i w pełni trwać w oczywistej Prawdzie tego, Kim Naprawdę Jesteśmy – żyjąc, będąc przebudzonymi, wolnymi od cierpienia i w pełni współtworzącymi z Bogiem, szerząc Dobro, Świętość i Piękno. Nazywam to Gładkim Życiem, życiem wolnym od wysiłku, niesionym Strumieniem Łaski, gdzie cuda są naturalne, a wszystko promienieje światłem Miłości. A to wszystko zaczyna się w tej jednej sekundzie, gdy jakakolwiek istota szczerze prosi o pomoc, która zaprawdę tę duszę uwolni!

Książka Listy Jeszuy naprawdę zawiera Prawdę, która wszystko uwalnia. Sam bowiem doświadczyłem tego, że gdy podążałem za Nim, życie żyło mną aż do takiego stopnia, że uświadomiłem sobie i – ośmielam się to powiedzieć – iż ta prosta książka niewielu słów zawiera moc, mądrość i głęboką Prawdę zdolną poruszyć pokaźną górę. Owa góra to sterta złudzeń, jakie rozrzuciliśmy wokół siebie i których projekcji dokonaliśmy na zewnątrz nas, by wytworzyć świat!

Obiecuję ci, że to nie jest książka do jednokrotnego przeczytania, lecz powszechnie dostępne doświadczenie, które można samemu przeżyć. Prawdopodobnie nie zabierze ci to tak wiele czasu, jak zajęło to mi, gdyż nie potrafię wyobrazić sobie kogoś o większym oporze i tak sprytnych strategiach uników, niż ja sam!

Minęły 23 lata odkąd Listy zostały spisane w czasie początkowego okresu mego faktycznego spotkania z Jeszuą. Uświadomiłem sobie niezwykłą prawdę, że Jeszua (człowiek) był i jest prawdziwym „wcieleniem” Boga, pokazującym nam naszą prawdziwą naturę, nasze Prawdziwe Ja. A ty, drogi czytelniku, jesteś dokładnie tym, czym jest On.

Po prostu nie jest możliwe, by zrozumieć sekret Jego Ewangelii, sekret samego Życia, dopóki nie podejmie się tej ostatecznej podróży z iluzji Oddzielenia, podróży, która obraca wniwecz to małe „ja” wraz z całym światem, ujawniając promienną, wieczną obecność Rzeczywistego Świata, w którym wszystko utrzymywane jest z miłością w niezwykłej Prawdzie, że Bóg jest wszędzie widoczny, a Miłość zawsze zwycięża, zawsze! Mówiąc bardzo prosto, spoczywa się wtedy w oświeceniu, w świadomości, że Bóg JEST.

Kiedy po raz pierwszy z lękiem zgodziłem się napisać tę książkę, a następnie wierzgałem i wrzeszczałem, gdy cudem weszła w publiczny obieg, nie mogłem wiedzieć, co nastąpi później. Tak jak nikt nie może wiedzieć, co Bóg stworzy poprzez tych, którzy zdobędą się na ten ostateczny akt wiary i jako swe jedyne zadanie postawią zbawienie, jakim jest Przebudzenie.

Materiały Jeszuy są, szczerze mówiąc, zdumiewające w swym bogactwie, w swej głębi mądrości i swej niepowtarzalnej mocy przemiany świadomości w Pamięć Chrystusa, który sam jest Istnieniem naszego istnienia. Tysiące osób zostało dotkniętych, uzdrowionych i przemienionych przez całość zgromadzonego materiału i przez prawdziwą Ścieżkę Drogi, jaką wytyczył On dla nas wszystkich. Zapoznajcie się proszę z naszą stroną internetową: www.wayofmastery.com 1i zobaczcie jak bogata jest Ścieżka Drogi.

Jeszua poprowadził mnie do odkrycia głębszej dynamiki tego, w jaki sposób naprawdę wydarza się Sen i co jest konieczne, aby się z niego całkowicie wyplątać. Poprowadził mnie do zrozumienia mocy oddechu i tego, jak dynamika narodzin podsumowuje wzorce duszy pochwyconej w swym śnie jako syn marnotrawny. Poprowadził mnie również głęboko w studia i kontemplację nad Jego biblijnymi nauczaniami, w Jego własnym ojczystym języku aramejskim. Zaprowadził mnie na szczyty medytacji i zaprowadził mą duszę w głębię trwogi, usianą odwieczną winą i przez lęk osłanianą.

Nauczyłem się zatem, że Miłość prawdziwie uzdrawia i jedynie Ona. I odkrywając w sobie moc Miłości, która wszystko ogarnia, przebudziłem się w pełni i na stałe w polu Miłości, która przenika wszystko. Niebo jest właśnie tutaj i właśnie teraz.

To obecne, czwarte wydanie – co nie jest zaskakujące – zbiega się z czasem, gdy mam pewność i wiedzę, że Jego mistrzowski plan dla tego Dzieła – tak pieczołowicie rozwijany przez wiele lat – zaczyna obecnie zmierzać do urzeczywistnienia. Jeszua powiedział kiedyś, że celem tego Dzieła jest wytyczenie żywej ścieżki, na której dusza może prawdziwie uzyskać wsparcie w swej drodze poprzez różne stany i etapy, przechodząc od złudzeń do przebudzenia się w Umyśle Chrystusa. Olbrzymie zadanie!

Jak mogłeś zauważyć, słowo „Droga” występuje powszechnie w Jego naukach. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że pierwsze grupy uczniów, jakie się wokół Niego formowały, nazywały Jego nauki… Drogą! Wraz z globalnym rozpowszechnianiem się tych nauk, wszędzie rozkwitają grupy wnikliwego rozumienia. Pojawiają się seminaria, odosobnienia, programy szkoleniowe dla nauczycieli, a także kolejni nauczyciele, których mam zaszczyt nazywać „Przyjaciółmi” w najgłębszym tego słowa znaczeniu.

A ty, drogi czytelniku, jesteś kluczem. Niebo jest niepełne bez ciebie, czeka aż wypełnisz swą rolę, która jest taka sama, jak moja, ale również taka, jak Jego: być żywym świadectwem Prawdy, mocno i magnetycznie jaśnieć Rzeczywistością Miłości, którą jest Bóg. I naprawdę bardzo dobrze się przy tym bawić!

Jego przekaz różni się od ograniczonego przekazu ortodoksyjnego chrześcijaństwa, które przyjęło perspektywę, że jedynie Jeszua jest „jednorodzonym Synem Boga”, co samo w sobie było tylko krokiem na drodze do przebudzenia ludzkości. Jego autentyczna ewangelia na swe ujawnienie i przyjęcie czekała do obecnych czasów, obecnej epoki. Jego ewangelia jest zarówno niezwykła, jak i absolutnie prosta, po prostu dlatego, że tak naprawdę istnieje jedynie Prawda. A tą prawdą jest:

Syn jest jeden, nie ma drugiego.
Ty (my wszyscy) jesteś taki, jakim JAM JEST.
Tylko Bóg JEST.

Nic nie dzieje się przypadkiem. To, że odważyłeś się przeczytać tego typu książkę, może jedynie oznaczać, że nastał już czas, twój czas – tak jak kiedyś nastał mój i Jego. To twój czas, by odważyć się w pełni wszystko sobie przypomnieć, twój czas odrzucenia kurtyny Snu i wejścia w pełni i ostatecznie w pokój, który o lata świetlne wyprzedził wątłe zdolności rozumienia umysłu. Jest to twój czas, by urzeczywistnić pokój przez „ponowne narodzenie się” do obecności tego pokoju i jako jego obecność. I w twej obecności świat jest uzdrawiany.

Niech mistyczna Rzeczywistość Umysłu Chrystusa przenika cię, przepełnia i niech tylko ona będzie szerzona przez ciebie, gdy Stworzenie łagodnie spocznie w swym spełnieniu.

Niech się to dzieje poza wszelkimi snami o stracie, zagrożeniu i potrzebie bezużytecznej obrony, gdy wraz z Nim dochodzimy do zrozumienia tego, co On kiedyś zademonstrował w polu przestrzeni i czasu, i ku czemu cierpliwie od tamtej chwili prowadzi nas wszystkich:

Nie spoglądasz na drugiego.
Albowiem widzisz jedynie Siebie.

Obyśmy teraz żyli w jednym akcie oddania, a nasze stworzenia niech szerzą jedynie Dobro, Świętość i Piękno, gdy stajemy się tym, czym nas stworzono: Żywym Słowem, abyśmy realizowali najwspanialszą z możliwych ścieżek:

Miłujcie się wzajemnie,
tak jak Ja was wpierw umiłowałem.

Na zawsze z wdzięcznością dla odzwierciedlenia mego (i waszego) Ja, które bezustannie nawiedzało me bezużyteczne sny, aż w końcu cała ciemność została rozproszona: z wdzięcznością dla Jeszuy, syna Józefa, który prosi jedynie, aby Go rozpoznać jako Przyjaciela Serca i Brata tego świata.

Jayem (Jon Marc),
Alam Cinta Ashram,
Ubud, Bali
grudzień 2011 r.
  1. Zapraszamy też na polską stronę internetową Drogi Mistrzostwa: www.drogamistrzostwa.pl i do Wydawnictwa Pokoju Chrystusa: www.pokojchrystusa.pl – przyp.tłum. Wybierz odbiorców z listy rozwijalnej i/lub wprowadź adresy email w poniższym polu.