Nauki Umysłu Chrystusa

Biblioteka Nauk Umysłu Chrystusa
Droga Mistrzostwa

Poczekaj chwilkę…

Ścieżka Drogi Mistrzostwa

Droga Mistrzostwa jest ścieżką prowadząca do przebudzenia w Bogu. Została nam dana w trzyletniej serii comiesięcznych lekcji przekazywanych przez Jeszuę w formie ustnych przesłań w komunii z Jayemem. Droga Mistrzostwa zawiera, oprócz lekcji, odpowiedzi Jeszuy na pytania uczniów, wiele dodatkowego materiału i wiele skutecznych ćwiczeń, pomagających nam przyjąć Prawdę i pozwolić Bogu żyć nami w codziennym pielgrzymowaniu w Królestwie.

W skład Drogi Mistrzostwa wchodzi sześć podstawowych tekstów, dodatkowe materiały i żywe praktyki, oferujące wsparcie, którego same idee nie są w stanie dostarczyć.

Sześć podstawowych tekstów

Listy Jeszuy
Droga Sługi
Droga Serca
Droga Przemiany
Droga Poznania
Wczesne lata Drogi

Listy Jeszuy

Opowieść Jayema o jego pierwszym spotkaniu z Jeszuą w 1987 roku, a zarazem piękny wstęp do ścieżki przebudzenia, która wyłania się z rozmów Jeszuy z Jayemem, danych w formie listów, jak nazwał swoje przesłania Jeszua.

Droga Sługi

Poetycki opis podróży przebudzenia człowieka od jego narodzin jako ego do rozpoznania siebie jako sługi, który kroczy przebudzony w tym świecie słuchając jedynie Głosu Boga i pełniąc jedynie Jego Wolę, wspierając proces budzenia się wszystkich braci i sióstr.

Podstawowe nauki zawarte są w poniższych trzech książkach, które obejmują przesłania przekazywane co miesiąc przez trzy lata od 1994.

Droga Serca

Droga Serca stanowi zbiór 12 lekcji pierwszego roku nauk Drogi Mistrzostwa.

Droga Przemiany

Droga Przemiany stanowi zbiór 12 lekcji drugiego roku nauk Drogi Mistrzostwa.

Droga Poznania

Droga Poznania stanowi zbiór 11 lekcji trzeciego roku nauk Drogi Mistrzostwa.

Okres poprzedzający Drogę Serca, lata 1988-1994

Wczesne lata Drogi

Zbiór przekazów danych przez Jeszuę w komunii z Jayemem w latach 1988-1994. Obecnie dostępny jest pierwszy tom Wczesnych lat Drogi. Planowane jest tłumaczenie w przyszłości drugiego tomu.

Wszystkie książki Drogi Mistrzostwa możesz kupić w Wydawnictwie Pokoju Chrystusa.

Żywe praktyki

Żywe praktyki to doświadczalne i głęboko transformujące praktyki uzupełniające przekazy zawarte w podstawowych tekstach. Należą do nich: Aramejska Modlitwa Pańska i Błogosławieństwa w ich pierwotnym odsłoniętym przez Jeszuę znaczeniu, a także Oddech Miłości, Radykalny Wgląd oraz szczególna medytacja: W Imię. Można się z nimi zapoznać na prowadzonych przez nauczycieli Drogi spotkaniach i warsztatach, na których Przyjaciele Serca spotykają się, by razem wzrastać.

Więcej informacji na temat Drogi Mistrzostwa, oferowanych materiałów, a także spotkań i wydarzeń znajdziesz na polskiej stronie Droga Mistrzostwa oraz na stronie Wydawnictwa Pokoju Chrystusa.

Angielska strona Drogi Mistrzostwa - The Way of MasteryWybierz odbiorców z listy rozwijalnej i/lub wprowadź adresy email w poniższym polu.